Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website

Máy thổi khí

99 100 23
Máy thổi khí RSS 65 (không motor)
22.080.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 50 3 HP
24.240.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 50 5.5 HP
24.240.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Heywel RSS 40 3HP
20.760.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Heywel RSS 40 2HP
19.440.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 65 5HP
26.640.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 65 7.5HP
29.040.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 80 (không motor)
33.600.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 80 7.5HP
40.560.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 80 10HP
41.640.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 80 15HP
45.960.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 100 15HP
49.680.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS-100 10HP
45.360.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 100 (không motor)
37.320.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí RSS 100 20HP
51.600.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang 3 pha DG-900-16
55.104.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-900-26
60.480.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)