Bơm ly tâm 2 tầng cánh

99 100 23
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDX 200/30 3 HP
22.616.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDX 120/30 3 HP
22.616.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDX 120/20 2 HP
19.231.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDXM 120/20 2 HP
19.835.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDXM 120/15 1.5 HP
17.001.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDXM 70/15 1.5 HP
16.354.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)