Bồn nước inox Sơn Hà

99 100 23
Bồn inox Sơn Hà Ngang 1000L – DK 960
4.110.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bồn inox Sơn Hà Ngang 5000L – DK 1380
19.140.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bồn inox Sơn Hà Ngang 300L – DK 720
2.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bồn inox Sơn Hà Ngang 500L – DK 720
2.920.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bồn inox Sơn Hà Ngang 2500L – DK 1140
8.690.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bồn inox Sơn Hà Ngang 700L – DK 720
3.230.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bồn inox Sơn Hà Ngang 1500L – DK 1140
6.360.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bồn inox Sơn Hà Ngang 6000L – DK 1380
21.780.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)