Đầu gang

99 100 23
Bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CMB 1.50T 1.5HP
10.360.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 5.50T 5.5HP
25.883.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 4.00T 4HP
24.395.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 3.00T 3HP
16.504.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 2.00T 2HP
14.198.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 2.00M 2HP
14.241.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 1.50T 1.5HP
13.291.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 2 tầng cánh Ebara CDA 1.50M 1.5HP
13.291.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)