Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website

Máy mài góc

99 100 23

Bạn muốn mua Máy mài góc của hãng nào: BOSCH | MAKITA | MAKTEC

Máy mài góc Bosch GWS 20-180
1.900.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 20-230
2.889.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 22-180
2.829.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 17-150 CI
3.519.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 13-125 CI
2.739.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS GWS 8-125 C
1.329.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 7-125
1.209.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 ET
1.429.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 7-100 T
1.229.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 750-100
1.079.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Bosch GWS 060
879.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc cầm tay Makita 9556HB
1.210.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT963
940.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT961
860.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT960
940.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT955
940.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT954
880.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT91A
680.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT903
2.090.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT902
2.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)