Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ > Công cụ - Dụng cụ  >  Máy mài góc  > Máy mài góc MAKITA

Máy mài góc MAKITA

99 100 23

Bạn muốn mua Máy mài góc của hãng nào: BOSCH | MAKITA | MAKTEC

Máy mài góc Makita GA4030
960.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4031
960.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4032
1.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4034
1.060.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA5010
1.930.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA5020
2.030.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA6010
1.980.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA6020
2.110.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7020
2.360.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7030
2.630.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7050
2.300.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9020
2.420.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9030
2.770.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9050
2.360.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9565PZ
2.890.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9565CVR
3.210.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9563C
3.860.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9558HN
1.190.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9556HP
1.220.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9556HN
1.170.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9553NB
960.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9553B
960.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9500NB
2.200.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9015B
3.710.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc dùng pin Makita BGA402RFE
6.517.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9556PB
1.237.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)