Quạt hút công nghiệp

99 100 23
Quạt hướng trục Deton DFT 40
2.356.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt hướng trục Deton DFT 60
3.417.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt hướng trục Deton DFT 50
2.804.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 60-4
3.476.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 50-4
2.356.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 40-4
1.792.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 35-4
1.344.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 25-4
1.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 30-4
1.237.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió vuông Deton FDV 60-4T
3.427.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 122
5.218.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt vuông gián tiếp Soffnet DF 138
5.520.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)