Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 21h hàng ngày


Liên kết website
Facebook DVN

Máy bơm đẩy cao

99 100 23
Máy bơm nước Panasonic GP-350JA
2.800.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-250JXK
1.890.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm nước Panasonic GP-200JXK
1.190.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm nước Panasonic GP-129JXK
930.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 90 - 1100 1.1KW
2.413.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 80 - 800 800W
1.621.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 70 - 600 600W
1.525.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 60 - 400 400W
1.225.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 60 - 300 300W
1.138.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 60 - 200 200W
1.069.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax Ý AP 100
6.820.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm dân dụng Pentax CP 75
3.850.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm dân dụng Pentax CP 45
3.025.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm dân dụng Pentax PM 80
4.125.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm dân dụng Pentax PM 45
3.350.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)