Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy bơm tuabin đa tầng cánh

99 100 23

Chọn hãng Máy bơm tuabin đa tầng cánh cần mua: APP | Nation Pump

Máy bơm turbine HTP280-23.7 205 (5HP)
13.125.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP250-21.5 265
6.978.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP250-22.2 265
9.309.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP225-2.37 265
2.393.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine HTP225-2.75 265 (1HP)
4.249.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP250-22.2 205
8.623.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbin đa tầng cánh HTP225-2.37 205
2.154.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP225-2.75 205
3.836.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine HTP240-31.5 26 (2HP)
6.572.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm Tuabin đa tầng cánh APP HC-20 2HP
7.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm Tuabin đa tầng cánh APP SC-50T 5HP 380V
16.350.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm Tuabin đa tầng cánh APP HC-20 2HP
7.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm Tuabin đa tầng cánh APP SC-50 5HP
17.300.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)