Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website

Máy bơm tuabin đa tầng cánh

99 100 23

Chọn hãng Máy bơm tuabin đa tầng cánh cần mua: APP | Nation Pump

Máy bơm turbine HTP280-23.7 205 (5HP)
13.125.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP250-21.5 265
6.978.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP250-22.2 265
9.309.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP225-2.37 265
2.393.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine HTP225-2.75 265 (1HP)
4.249.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP250-22.2 205
8.623.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbin đa tầng cánh HTP225-2.37 205
2.154.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine đa tầng cánh HTP225-2.75 205
3.836.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm turbine HTP240-31.5 26 (2HP)
6.572.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm Tuabin đa tầng cánh APP HC-20 2HP
7.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm Tuabin đa tầng cánh APP SC-50T 5HP 380V
16.350.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm Tuabin đa tầng cánh APP HC-20 2HP
7.000.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy bơm Tuabin đa tầng cánh APP SC-50 5HP
17.300.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)