Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Dòng WIDE

99 100 23
Chuông điện Panasonic Wide EBG888
175.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Nút nhấn chuông PANASONIC WIDE EGG331
102.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc thẻ WIDE PANASONIC WEB5781WK
1.650.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Thiệt bị báo cháy SH28455911
930.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Thiết bị cảm ứng gắn trần WIDE WTKG2411-P
1.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Thiết bị cảm ứng gắn trần WIDE WTKG2310-P
1.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Thiết bị cảm ứng gắn trần WIDE WTKG2311
2.420.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Ô cắm cho máy cạo râu PANASONIC WIDE WEB1051W
1.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC  WEC5542-7SW
135.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC  WEV5533-7SW
259.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC  WEV5512SW/ WEV5512-7SW
59.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC  WEV5511SW/ WEV5511-7SW
32.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC WEV5522SW/ WEV5522-7SW
59.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC WEV5521SW/ WEV5521-7SW
32.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC WEV5532SW/ WEV5532-7SW
59.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc WIDE PANASONIC WEV5531SW/ WEV5531-7SW
32.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)