Phân loại
Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website

Dòng GEN-X

99 100 23
Nút trống PANASONIC GEN-X WEG3020B-G
16.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Ổ cắm PANASONIC GEN- X WEG15829B-G
130.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Ổ cắm dạng CAT5 Panasonic GEN- X WEV2488B
248.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Ô cắm TV PANASONIC GEN- X WEV2501B
124.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Mặt kín đơn PANASONIC GEN-X WTFB6503S-1-G
390.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTFBP51552S-1-G
640.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTFBP53572S-1-G
1.620.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTFBP52562S-1-G
1.090.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTEGP56572S-1-G
3.850.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTEGP55582S-1-G
3.200.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTEGP53572S-1-G
1.920.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTEGP52562S-1-G
1.290.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc GEN- X PANASONIC WTEGP54562S-1-G
2.570.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Công tắc  GEN- X PANASONIC WTEGP51552S-1-G
760.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)