Bơm ly tâm trục ngang

99 100 23
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 80-160C
68.712.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 40-200A
35.100.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 32-160A
22.821.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 40-200B
33.483.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 40-160A
24.729.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 32-160B
20.676.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 50-160B
33.601.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
 Bơm ly tâm công nghiệp đầu gang CM 40-250A
69.305.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)