Bơm ly tâm 1 tầng cánh

99 100 23
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDX 70/20 2 HP
17.205.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm 2 tầng cánh EBARA Ý 2CDXM 70/20 2 HP
17.054.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 90/10 1HP
10.360.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh Ebara CDX 70/05 0.5HP
8.851.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh  EBARA CD 200/20
16.579.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm ly tâm 1 tầng cánh  EBARA Ý CD120/20 2HP
20.083.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm 1 tầng cánh EBARA Ý CD 70/05 1/2 HP
10.704.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)