Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ > Công cụ - Dụng cụ  >  Máy khoan  > Máy khoan MAKITA

Máy khoan MAKITA

99 100 23

Bạn muốn mua Máy khoan của hãng nào: BOSCH | MAKITA | MAKTEC | SKIL

Máy khoan hai tốc độ Makita DP4010
2.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Makita DP2010
970.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan dùng pin Makita DHP343SHE
4.190.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan, vặn vít dùng pin Makita DF457DWE
3.820.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF347DWE
3.450.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DF330DZ
1.130.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF330DWE
3.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan, vặn vít dùng pin Makita DF030DZ
1.020.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF030DWE
2.790.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF010DSE
2.840.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DDF459SHE
5.970.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita HP1230
1.580.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita HP1630
1.250.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan, vặn vít dùng pin Makita DDF343SHE
3.820.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2050
2.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan dùng pin Makita DDF343RFE
4.780.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2051
2.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2070
3.240.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa dùng pin Makita HP330DWE
3.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita HP347DWE
3.570.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Makita HP457DWE
3.940.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR1830
2.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR2010
5.880.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR2230
2.570.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR2300
2.740.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR2460
2.720.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR2460F
2.870.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2470
3.110.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2470F
3.300.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR2600
2.890.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR2601
3.270.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2610
3.350.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2611F
3.610.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2810
5.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR3200C
10.210.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR3210C
11.350.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR3530
10.310.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR4002
8.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR4030C
10.750.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan động lực Makita HR4511C
14.680.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)