Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ > Máy bơm nước  >  Máy bơm trục đứng  > Máy bơm trục đứng CNP

Máy bơm trục đứng CNP

99 100 23

Bạn muốn mua Máy bơm trục đứng của hãng nào: CNP | LEPONO | SHIMGE

Bơm trục đứng CNP CDLF2-11/220
7.910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF2-9/380
6.720.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CDLF2-18/380
8.830.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL2-11
6.770.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF12-16
25.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL2-18
8.420.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL4-14
9.220.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL4-12
8.080.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL2-22
9.390.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL2-15
7.910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL2-13
7.400.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CDLF2-18/220
9.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CDLF2-15/380
8.320.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CDLF2-13/220
8.410.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF2-9/220
7.130.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF2-11/380
7.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF4-22
13.700.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF8-18
21.290.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF20-17
35.990.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF20-14
33.080.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF20-12
29.780.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF16-14
26.170.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF16-12
24.160.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF12-16
25.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF12-14
23.560.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF12-12
20.160.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF12-10
19.670.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF8-20
21.730.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF2-13/380
7.960.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CDLF2-15/220
8.770.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng CNP CDLF8-16
19.660.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CNP CDL4-22
13.760.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CDL20-17
38.323.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CDL20-14
35.037.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CDL20-12
31.368.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CDL16-16
32.222.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CDL16-14
29.281.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trụcđứng đa tầng cánh CDL16-12
26.917.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CDL12-16
26.196.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm trục đứng đa tầng cánh CDL12-14
24.577.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)