Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ > Máy bơm nước  >  Máy bơm chìm  > Máy bơm chìm Pentax (Ý)

Máy bơm chìm Pentax (Ý)

99 100 23

Chọn hãng Máy Bơm Chìm cần mua: APP | Lepono | Nation Pump | Pentax (Ý) | Shimge | Wilo

Máy bơm chìm Pentax DG 100/2G
7.400.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 48-4
42.323.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 70-9
55.832.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 70-7
52.032.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 24-14
20.425.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 10-19
18.844.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 10-13
16.221.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 14-8
11.733.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4S 14-8
14.560.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 1000
44.546.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 750-4
38.713.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 400-4
25.983.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 550
26.919.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 310
17.575.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 210
16.625.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 160
15.675.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DHT 100
6.914.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DH 100G
6.937.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DGT 100G
6.840.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DGT 80
6.698.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)