Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Trang chủ Quạt điện  >  Quạt công nghiệp  > Quạt công nghiệp Deton

Quạt công nghiệp Deton

99 100 23

Bạn muốn mua Quạt công nghiệp của hãng nào: Deton | Soffnet | Super Win | Superlite | Asia

Quạt thông gió vuông Việt Nam QV-04LS
1.629.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Việt Nam QV-05LS
1.953.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Việt Nam QV-06LS
2.565.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Việt Nam QV-07LS
3.807.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Việt Nam QV-08LS
4.347.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Deton FQD 60-4
4.320.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Deton FQD 50-4
3.690.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Deton FQD 30-4
1.530.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Deton FQD 40-4
1.890.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt thông gió vuông Deton FQD 35-4
1.800.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt hút nối ống Deton CDF315B
2.925.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút nối ống Deton CDF250B
2.646.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút nối ống Deton CDF100B
1.935.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút nối ống Deton CDF125B
2.097.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút nối ống Deton CDF150B
2.205.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút nối ống Deton CDF160B
2.277.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút nối ống Deton CDF200B
2.457.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút âm trần Deton AT 600-2
1.755.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút âm trần Deton AT 600-1
1.350.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Quạt hút âm trần Deton AT 300
945.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)