Trang chủ Máy bơm nước  >  Máy bơm ly tâm  >  Máy bơm tưới  > Máy bơm tưới Pentax (Ý)

Máy bơm tưới Pentax (Ý)

99 100 23
Bơm lưu lượng Pentax CHT 400
21.452.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CHT 550
23.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CS 200/3
16.278.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CS 300/3
22.509.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CST 200/3
15.383.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CST 550/4
24.320.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CST 400/3
21.883.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CST 300/3
21.075.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)