Phân loại
Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Trang chủ Máy bơm nước  >  Máy bơm chìm  >  Máy bơm chìm giếng khoan  > Máy bơm chìm giếng khoan Pentax (Ý)

Máy bơm chìm giếng khoan Pentax (Ý)

99 100 23
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 48-4
42.323.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 70-9
55.832.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 70-7
52.032.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 24-14
20.425.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 10-19
18.844.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 10-13
16.221.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 14-8
11.733.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4S 14-8
14.560.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 70-6
53.667.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 48-8
72.047.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 6ST 48-5
44.223.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 24-34
40.841.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 24-26
36.015.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 24-19
26.182.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 24-10
15.713.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
 Bơm chìm giếng khoan Pentax 4inch 4ST 14-12
15.426.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)