Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy khoan xoay/ Kim loại

99 100 23
Máy khoan Bosch GBM 32-4
16.099.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan bê tông Bosch GBH 5-40D
10.339.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Bosch GBM 13 RE
1.429.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Bosch GBM 10 RE
1.119.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Bosch GBM 6 RE
1.049.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan sắt Bosch GBM 320
689.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653
700.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652
620.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT607
840.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT606
810.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT605
700.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT60
540.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR3210C
11.910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR3200C
10.720.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2810
5.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2470F
3.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2470
3.260.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan hai tốc độ Makita DP4010
2.530.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Makita DP2010
1.040.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Makita 6501
2.180.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Makita 6413
1.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Makita 6412
1.080.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan cầm tay Makita 6411
1.020.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Makita 6307
2.410.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Bosch GBM 1000 RE
759.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2610
3.350.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan đa năng Makita HR2611F
3.610.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Makita 6016
5.510.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Skil 6810 (400W)
561.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT650
578.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT603
753.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)