Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy khoan búa/ khoan bê tông

99 100 23

Bạn muốn mua Máy khoan búa/ khoan bê tông của hãng nào: BOSCH | MAKITA | MAKTEC

Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE
2.080.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV
4.350.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 RE
2.865.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE
2.545.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE
2.660.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 E
3.250.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 RE
3.355.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DE
3.370.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE
3.585.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DFR
4.165.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE
5.319.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR
9.320.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoa búa Bosch GBH 2-24 DRE
3.100.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Bosch GSH 11 E
12.615.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita HP1230
1.580.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita HP1630
1.250.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2050
2.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2051
2.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2070
3.240.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT814
1.020.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT814KSP
1.290.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT815
1.220.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT817
860.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT870
1.980.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita 8416
5.080.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita NHP1300S
3.770.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT813
979.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT811
829.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT811KX1
1.017.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)