Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy chà nhám/ Máy phay

99 100 23

Bạn muốn mua Máy chà nhám/ Máy phay của hãng nào: BOSCH | MAKITA | MAKTEC

Máy chà nhám rung Bosch GSS 2300
1.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà lệch tâm Bosch GEX 125-1 AE
1.880.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy phay nhỏ Bosch GMR 1
1.990.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám đĩa Makita GV6010
2.230.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám đĩa Makita GV7000
4.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy đánh bóng  Makita GV7000C
5.260.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám rung Makita BO4555
1.510.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám rung Makita BO4540
2.100.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám Makita BO3711
1.470.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám rung Makita BO3710
1.200.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám băng Makita 9403
6.800.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám rung Maktec MT921
910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám, đánh bóng Makita 9207SPB
5.540.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám rung Maktec MT925
910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám đánh bóng Makita 9227C
5.207.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)