Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Lượt truy cập
Facebook DVN

Máy bơm đẩy cao

99 100 23
Máy bơm đẩy cao Panasonic GP-250JXK
1.810.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm nước Panasonic GP-350JA
2.720.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm nước Panasonic GP-129JXK
870.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm nước Panasonic GP-200JXK
1.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm bánh răng vỏ nhôm đầu Inox LCS225-1.37 26
3.420.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm hút chân không, đẩy cao Wilo PW-175E
2.899.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm bánh răng vỏ gang đầu Inox HCS225-1.37 26T
3.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm bánh răng vỏ gang đầu Inox HCS225-1.37 26
3.280.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm Vét Nước & Đẩy Cao JET100L (750 W)
1.461.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax MB 200
6.128.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 60 - 128 128W
1.096.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 90 - 1100 1.1KW
2.850.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm đẩy cao giếng Nhật JLM 80 - 800 800W
1.815.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm dân dụng Pentax CP 75
3.251.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CP 45
2.206.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax PM 80
3.230.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax PM 45
2.206.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CAM 100T
3.819.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CAM 100
3.468.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax MPXT 120/5
5.887.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax MBT 300
6.436.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax MBT 200
6.128.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CAB 200
7.125.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CAB 150
6.888.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CMT 550
13.110.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CM 314
11.844.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CMT 210
6.413.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CM 210
6.413.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax Ý AP 100
6.526.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm đẩy cao Pentax CBT 800
17.575.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CMT 160
6.080.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm dân dụng Pentax CM 160
6.080.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)