Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy bơm chìm hút nước thải

99 100 23
Bơm chìm hút nước thải HSM280-11.5 26 (2HP)
6.990.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm chìm hút nước thải HSM250-1.75 26
3.680.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm chìm hút nước thải HSM250-1.37 26
2.200.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm chìm hút nước thải HSM240-1.25 26
1.990.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm chìm hút nước thải HSM220-1.10 26
1.140.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm chìm hút nước thải HSM240-1.25 26 (P)
2.320.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm chìm nước thải Wilo PDV-S750E
7.900.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải Wilo PDV-S750EA
8.344.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải Wilo PDV-S750Q
8.825.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 1000
44.546.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 750-4
38.713.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 400-4
25.983.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 550
26.919.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 310
17.575.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 210
16.625.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải công nghiệp DMT 160
15.675.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DHT 100
6.914.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DH 100G
6.937.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DGT 100G
6.840.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DGT 80
6.698.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DG 80G
6.261.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DX 100G
7.030.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DXT 100G
7.030.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DXT 80
6.698.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải DX 80G
6.698.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm hút bùn nước thải DPV 100G
3.819.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm hút bùn nước thải DP 100G
4.238.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm hút bùn nước thải DP 80G
3.648.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm hút bùn nước thải DP 60G
2.727.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm hút bùn nước thải DP 40G
2.622.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải WQK30-18-3.7
8.349.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải WQK18-15-2.2
4.534.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải WQK15-12-1.5
3.772.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải QDX1.5-32-0.75
1.903.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm chìm nước thải QDX1.5-17-0.37
1.384.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)