Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ > Công cụ - Dụng cụ  > Công cụ - Dụng cụ Maktec

Công cụ - Dụng cụ Maktec

99 100 23

Chọn loại sản phẩm MAKTEC:

Dung-cu-dien-cam-tay-Bosch
Máy mài góc Maktec MT955
910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Maktec MT063SK2N
2.070.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan vặn vít dùng pin Maktec MT064SK2N
2.450.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Maktec MT065SK2N
2.670.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan dùng pin Maktec MT066SK2N
1.370.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy cắt sắt Maktec MT241
2.560.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy cắt Maktec MT412
1.130.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy cắt Maktec MT413
1.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy cưa lọng Maktec MT430
1.720.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT60
520.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT605
680.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT606
780.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT607
810.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Maktec MT652
600.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Maktec MT653
680.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT814
1.020.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT814KSP
1.290.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT815
1.220.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT817
860.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT870
1.980.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT90
640.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT902
1.910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT903
1.980.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT91A
660.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám rung Maktec MT921
910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám rung Maktec MT925
910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT954
840.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT960
910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT961
830.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT963
910.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT951
816.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT650
578.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan Maktec MT603
753.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Maktec MT953
891.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT813
979.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT811
829.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Maktec MT811KX1
1.017.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan, vặt vít dùng pin Maktec MT071E
3.325.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa dùng pin Maktec MT080E
3.087.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa, vặn vít dùng pin Maktec MT081E
3.413.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)