Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ > Công cụ - Dụng cụ  > Công cụ - Dụng cụ MAKITA

Công cụ - Dụng cụ MAKITA

99 100 23

Chọn loại sản phẩm MAKITA:

Dung-cu-dien-cam-tay-Bosch
Máy khoan hai tốc độ Makita DP4010
2.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy cắt tôn Makita JS1601
5.999.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan tốc độ cao Makita DP2010
970.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy vặn vít Makita TD0101
1.490.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy cưa lọng cầm tay Makita 4328
1.430.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW250RFE
7.880.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy vặn vít  Makita FS2500
2.660.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy vặn vít Makita FS4000
2.130.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy vặn vít Makita FS6300
2.410.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4030
960.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4031
960.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4032
1.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4034
1.060.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA5010
1.930.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA5020
2.030.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA6010
1.980.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA6020
2.110.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan dùng pin Makita DHP343SHE
4.190.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7020
2.360.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7030
2.630.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7050
2.300.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan, vặn vít dùng pin Makita DF457DWE
3.820.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9020
2.420.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9030
2.770.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF347DWE
3.450.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9050
2.360.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DF330DZ
1.130.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF330DWE
3.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan, vặn vít dùng pin Makita DF030DZ
1.020.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám đĩa Makita GV6010
2.230.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF030DWE
2.790.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy chà nhám đĩa Makita GV7000
4.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan và vặn vít dùng pin Makita DF010DSE
2.840.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy đánh bóng  Makita GV7000C
5.260.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DDF459SHE
5.970.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita HP1230
1.580.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa Makita HP1630
1.250.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan, vặn vít dùng pin Makita DDF343SHE
3.820.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan búa 2 tốc độ Makita HP2050
2.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy khoan dùng pin Makita DDF343RFE
4.780.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)