Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 21h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Quạt hút công nghiệp, có thanh chắn

99 100 23
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 50-4
1.770.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 30-4
860.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 25-4
800.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 40-4
1.310.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 60-4
2.380.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt hướng trục Deton DFT 40
1.660.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt thông gió tròn Deton Motor trơn TAG 35-4
1.050.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt hướng trục Deton DFT 60
2.550.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt hướng trục Deton DFT 50
1.950.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-35
2.460.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-20
1.180.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-25
1.260.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-30
1.480.000 VNĐ
(Giá thanh toán)
Quạt cấp gió xách tay Soffnet SHT-40
3.050.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)