Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ Công cụ - Dụng cụ  >  Máy mài góc  > Máy mài góc MAKITA

Máy mài góc MAKITA

99 100 23

Bạn muốn mua Máy mài góc của hãng nào: BOSCH | MAKITA | MAKTEC

Máy mài góc cầm tay Makita 9556HB
1.210.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9050
2.450.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA9030
2.880.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7050
2.390.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA7030
2.740.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA6020
2.220.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA6010
2.090.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA5020
2.140.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA5010
2.030.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4034
1.120.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4032
1.050.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4031
1.000.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita GA4030
1.000.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9565PZ
3.030.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9565CVR
3.330.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9558HN
1.270.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9556HP
1.280.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9556HN
1.230.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9553NB
1.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy mài góc Makita 9553B
1.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)