Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy thổi khí con sò Dargang

99 100 23
Máy thổi khí Dargang 3 pha DG-900-16
55.104.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-900-26
60.480.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-900-36
66.360.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-800-26
29.316.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-800-16
26.880.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-600-36
14.280.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-600-26
13.020.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-600-16
11.088.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-400-46
10.500.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang 3 pha DG-400-36
9.744.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang DG-200-11
6.384.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang DG-300-31
7.980.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang DG-400-31
10.332.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang DG-230-11
12.432.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang DG-330-11
14.532.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang  3 pha DG-100-16
5.208.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang 3 pha DG-200-16
6.132.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang  3 pha DG-300-16
6.636.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí con sò Dargang DG-100-11
5.292.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang 3 pha DG-400-16
8.904.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang 3 pha DG-400-26
9.408.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang 3 pha DG-300-36
7.812.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí Dargang 3 pha DG-300-26
7.224.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Máy thổi khí  con sò Dargang DG-300-11
6.972.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)