Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy bơm tưới

99 100 23
Máy Bơm Tưới HVY250-1.75 265
2.160.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CST 550/4
12.955.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CST 400/3
11.601.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
bơm Pentax CST 300/3
11.156.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CS 300/3
12.018.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CST 200/3
9.263.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CS 200/3
9.263.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CHT 550
13.918.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CHT 400
12.160.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CH 300
10.840.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CHT 200
8.056.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CH 200
8.056.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CH 150
7.201.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CHT 300
11.529.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm lưu lượng Pentax CHT 150
7.201.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)

Giỏ hàng (0)