Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy bơm trục ngang

99 100 23

Bạn muốn mua Máy bơm trục ngang của hãng nào: CNP | Pentax (Ý) | SHIMGE

Bơm trục ngang đa tầng cánh JET1100
2.397.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang đa tầng cánh JET750
2.102.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang đa tầng cánh JET550
1.903.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang đa tầng cánh JET370
1.428.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang đa tầng cánh BWJ4-6
4.387.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang đa tầng cánh BWJ4-6/380
3.980.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang shimge BW 16-3
8.003.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang shimge BW 8-5
7.077.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang shimge BW 8-4
5.944.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang shimge BW 4-4
3.504.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang shimge BW2-6/380
3.547.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang shimge BW2-6
3.980.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm trục ngang shimge BW2-4
2.985.000 VNĐ
(Chưa bao gồm VAT)
Bơm ly tâm trục ngang cánh hở SO25/1.5/220
6.823.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm cánh hở SO35/2.2/220
7.345.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang cánh hở SO20/1.1
6.045.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang cánh hở SO20/1.1/220
6.375.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang cánh hở SO40/3.0
8.230.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang cánh hở SO35/2.2
7.000.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm cánh hở SO25/1.5
6.570.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)