Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN
Trang chủ > Máy bơm nước  >  Máy bơm ly tâm  > Máy bơm ly tâm CNP

Máy bơm ly tâm CNP

99 100 23

Bạn muốn mua Máy Bơm Ly Tâm của hãng nào:

Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP MS60/0.37
2.350.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP  CHL2-30
2.930.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP  CHL2-50
4.150.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL12-40
9.320.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL8-40
6.970.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL12-30
8.500.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL4-40
3.790.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL8-30
6.690.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL8-50
7.950.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL2-40
3.362.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL2-60
4.280.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL4-20
3.050.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL4-30
3.480.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL12-50
10.950.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL16-20
7.090.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL16-30
8.660.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL20-20
8.600.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHL20-30
12.060.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHLF4-40
3.700.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHLF4-30
3.540.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP  CHLF8-40
7.010.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLF12-40
10.290.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP  CHLF4-60
4.550.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLF20-40
17.030.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLF20-30
14.620.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLF20-20
12.200.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh CNP CHLF16-40
11.830.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHLF4-50
4.370.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bơm ly tâm trục ngang đầu inox CNP CHLF8-30
6.480.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)