Phân loại
Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 18h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy bơm định lượng

99 100 23
Máy bơm định lượng Etatron DLX2003
4.906.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng ETATRON DLX1504
4.840.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Etatron DLX0810
4.400.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng ETATRON DLX0505
3.370.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue–White C660-P
5.127.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue–White C645-P
5.127.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue-White C6125-P
5.236.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue–White C6250-P
5.342.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue White C6250-HV
6.848.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)