Phân loại
Hỗ trợ trực tuyến

 

HOTLINE BÁN HÀNG

Thời gian nhận cuộc gọi

từ 8h - 17h hàng ngày

(Nghỉ ngày Chủ Nhật)


Liên kết website
Facebook DVN

Máy bơm định lượng

99 100 23
Máy bơm định lượng Blue–White C645-P
5.488.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue–White C660-P
5.488.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue-White C6125-P
5.601.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue White C6250-HV
7.278.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Blue–White C6250-P
5.712.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Etatron DLX2003
4.906.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng ETATRON DLX1504
4.840.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng Etatron DLX0810
4.400.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)
Máy bơm định lượng ETATRON DLX0505
3.370.000 VNĐ
(Đã bao gồm 10% VAT)

Giỏ hàng (0)